Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

rickymp
22:55
Jeśli martwisz się o wszystko, to nie martwisz się o siebie. Przez sporą część swojego życia szedłem raźno w tym kierunku. Do tej pory czuję niepokój, gdy na następny dzień mam grubą listę rzeczy do załatwienia. Co mnie uspokaja? Świadomość, że nie stanie się i tak nic strasznego, jeśli większość z tej listy pozostanie niezałatwiona. Że jeśli przejmuję się takimi pierdołami, to znaczy, że nic naprawdę ważnego i trudnego w moim życiu się nie dzieje.
(x)
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Tags: rickymp
Reposted bymoniapuchacz moniapuchacz

December 06 2017

rickymp
00:39
WANT!
Tags: rickymp

November 19 2017

rickymp
11:00
this makes me shutter...
Tags: rickymp

October 14 2017

rickymp
09:29
...too bad for those things :D
Tags: rickymp
rickymp
09:25
I should be working now, but....
Tags: rickymp

September 19 2017

rickymp
23:52
STO PROCENT JA! <3
(x)
Tags: rickymp
Reposted byspotlight spotlight

August 07 2017

rickymp
23:16

To jednak chyba najbardziej wyczerpuje. Wysiłek dojścia do celu jest bowiem niczym w porównaniu z wysiłkiem, na jaki trzeba się zdobyć (i oporem, jaki stawia wówczas otoczenie), gdy doszliśmy dokądś, a tam mówią nam, że cel znajduje się o pięć kilometrów dalej.

— Stanisław Stanuch - "Portret z pamięci"
Tags: rickymp
rickymp
07:13
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Tags: rickymp
Reposted bynieobecnoscmoniapuchacz

August 06 2017

rickymp
12:51
Każdy normalny człowiek ma od czasu do czasu ochotę splunąć w dłonie, zatrzeć ręce, wywiesić czarną flagę na maszcie i zacząć podrzynać gardła.
— Henry Louis Mencken
Tags: rickymp
Reposted byfruneman fruneman
rickymp
12:05
rickymp
11:57

Nie wiem w jakiej książce umieszczono ten cytat. Nie wiem też w jakiej książce sam go przeczytałem, ale wiem, że jest to jedna z tych myśli, którymi dostaje się między oczy.

Dorastając nasiąka się jak gąbka wadliwymi postawami, które ciążą jak betonowe buciki i zwykle nawet się o tym nie wie, bo jak można to zauważyć, jeśli zawsze miało się je na nogach?

Warto się oduczyć oceniania innych przez pryzmat ich płci, a nie unikalnej osobowości. Myślenia, że odsłanianie uczuć, ufność i traktowanie innych dobrze to słabości. Porównywania się. Tworzenia wielopiętrowych konstrukcji z cyklu: "Co on/ona miał/a na myśli?". Upychania problemów po szafach licząc na to, że nigdy się z nich nie wysypią. Myślenia, że wszystko trzeba robić perfekcyjnie i najlepiej od samego początku. Uważania, że inni patrzą na świat dokładnie tak samo, jak my. Stawiania przed sobą zbyt wysokich poprzeczek z cyklu: "Kim powinieneś być?" i karania siebie za to, że się ich nie przeskakuje (chociaż nikt by tego nie zrobił). Obawy przed mówieniem ważnych rzeczy wprost. Powielania toksycznych wzorów, które nikomu nie pomagają, ale są znane, bezpieczne, oswojone.

Być może, żeby być lepszym od 90% ludzi, wystarczy nie popełniać błędów typowych dla 90% ludzi? - Volant

Tags: rickymp
Reposted bycalvadosjojinthesuniwannatobelovedbyuszyderajustinnechomiczekthesilenceofthealcoholic28mmheadsbangbangsentymentalna

August 05 2017

rickymp
23:58
bagaż doświadczeń
Tags: rickymp

July 14 2017

rickymp
09:16

June 28 2017

rickymp
19:56
just like me :)
Tags: rickymp

June 26 2017

rickymp
11:26
Czyżby miał pan o ludziach wokół siebie aż tak wysokie mniemanie, że zależy panu na tym, co myślą?
— Milan Kundera - "Nieznośna lekkość bytu"
Tags: rickymp
Reposted bymoniapuchaczlyken

June 01 2017

rickymp
15:16
Every time I must go to work...
Don't stop doing that, ever <3   || x
rickymp
15:14
It always works! <3 || x
Reposted byorangeugartedenianOverseerSkretustrzepyseverakazazeltishkapicakusSiedut
rickymp
15:12
Her magic touch... (and BOOBS <3 )   || x
rickymp
15:10
How the hell....?
Pyramid...
∆ :[    || x
rickymp
15:06
I love being Your pillow <3 || x
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl