Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

rickymp
22:45
1586 0ded 600
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony

September 19 2017

rickymp
23:53
Wiesz co to znaczy, że jestem Twój? Nie tylko to, że kocham się tylko z Tobą, jak teraz. Jestem Twój znaczy, że nie będzie nikogo innego. Będziesz tą, która kiedyś zgasi światło.
— Alice
Reposted frompremonition premonition
rickymp
23:52
STO PROCENT JA! <3
(x)
Tags: rickymp
Reposted byspotlight spotlight

August 22 2017

rickymp
00:01
9274 6cf7 600
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapremonition premonition

August 07 2017

rickymp
23:16

To jednak chyba najbardziej wyczerpuje. Wysiłek dojścia do celu jest bowiem niczym w porównaniu z wysiłkiem, na jaki trzeba się zdobyć (i oporem, jaki stawia wówczas otoczenie), gdy doszliśmy dokądś, a tam mówią nam, że cel znajduje się o pięć kilometrów dalej.

— Stanisław Stanuch - "Portret z pamięci"
Tags: rickymp
rickymp
07:13
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Tags: rickymp
Reposted bynieobecnoscmoniapuchacz

August 06 2017

rickymp
12:51
Każdy normalny człowiek ma od czasu do czasu ochotę splunąć w dłonie, zatrzeć ręce, wywiesić czarną flagę na maszcie i zacząć podrzynać gardła.
— Henry Louis Mencken
Tags: rickymp
Reposted byfruneman fruneman
rickymp
12:05
rickymp
11:57

Nie wiem w jakiej książce umieszczono ten cytat. Nie wiem też w jakiej książce sam go przeczytałem, ale wiem, że jest to jedna z tych myśli, którymi dostaje się między oczy.

Dorastając nasiąka się jak gąbka wadliwymi postawami, które ciążą jak betonowe buciki i zwykle nawet się o tym nie wie, bo jak można to zauważyć, jeśli zawsze miało się je na nogach?

Warto się oduczyć oceniania innych przez pryzmat ich płci, a nie unikalnej osobowości. Myślenia, że odsłanianie uczuć, ufność i traktowanie innych dobrze to słabości. Porównywania się. Tworzenia wielopiętrowych konstrukcji z cyklu: "Co on/ona miał/a na myśli?". Upychania problemów po szafach licząc na to, że nigdy się z nich nie wysypią. Myślenia, że wszystko trzeba robić perfekcyjnie i najlepiej od samego początku. Uważania, że inni patrzą na świat dokładnie tak samo, jak my. Stawiania przed sobą zbyt wysokich poprzeczek z cyklu: "Kim powinieneś być?" i karania siebie za to, że się ich nie przeskakuje (chociaż nikt by tego nie zrobił). Obawy przed mówieniem ważnych rzeczy wprost. Powielania toksycznych wzorów, które nikomu nie pomagają, ale są znane, bezpieczne, oswojone.

Być może, żeby być lepszym od 90% ludzi, wystarczy nie popełniać błędów typowych dla 90% ludzi? - Volant

Tags: rickymp
Reposted bycalvadosjojinthesuniwannatobelovedbyuszyderajustinnethesilenceofthealcoholicchomiczek28mmheadsbangbangsentymentalna

August 05 2017

rickymp
23:58
bagaż doświadczeń
Tags: rickymp

July 25 2017

rickymp
00:44
2680 3a5b
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol vialefu lefu
rickymp
00:43
8439 b82c
Reposted fromxanth xanth vialefu lefu
00:36
3297 384d

hergreeneyedsir:

did-you-just-touch-my-butt:

Coming home at the end of a long day …

Climb on and tell me about your day….💋

Reposted fromdrozdzi drozdzi vialefu lefu
rickymp
00:29
Reposted fromjasminum jasminum viadzony dzony
rickymp
00:24
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou vialefu lefu
rickymp
00:24
1455 7840
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vialefu lefu
rickymp
00:09
6537 25e5
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viagabunia gabunia
rickymp
00:05
9270 b995
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafruneman fruneman

July 24 2017

23:52
rickymp
23:50

The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts (20 pics) 18:06 30.06.2015, Maxx, amazing, World Of Technology The greatest philosophers of our time didn't live hundreds of years ago. They're alive now and posting on the Internet.
Reposted fromlockes lockes viafruneman fruneman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl