Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

rickymp
13:11
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialefu lefu
rickymp
13:09
5235 84d5
Reposted fromkatsiu katsiu vialefu lefu
rickymp
12:07
7251 5ad6 600
Reposted frombaccha baccha viafruneman fruneman
rickymp
10:46
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viagabunia gabunia
rickymp
09:16

July 11 2017

rickymp
19:20
5343 ed99
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viaikari ikari
19:20
18:42
pics/english/beat-the-system.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB vialefu lefu
rickymp
18:36
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath vialefu lefu
rickymp
18:36
0171 8b85 600
Reposted fromkaiee kaiee vialefu lefu

July 07 2017

09:07
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka vialefu lefu

July 06 2017

rickymp
22:26
7247 7c87 600
Reposted fromsfm sfm vialefu lefu
21:32
0433 0364 600

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viadzony dzony
rickymp
00:21
4872 f61f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaikari ikari
rickymp
00:19
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viablurred-dreams blurred-dreams

July 05 2017

23:19
9640 274c

ryuukensu:

Pretty sure this is some sort of astronomical phenomenon 

Reposted fromWeasleyGeek WeasleyGeek vialefu lefu
rickymp
23:18
0886 08c8 600
Reposted fromkaiee kaiee vialefu lefu

July 02 2017

rickymp
09:19
rickymp
09:17
Reposted fromteijakool teijakool vialefu lefu

July 01 2017

23:42
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle vialefu lefu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl