Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

rickymp
18:36
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath vialefu lefu
rickymp
18:36
0171 8b85 600
Reposted fromkaiee kaiee vialefu lefu

July 07 2017

09:07
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka vialefu lefu

July 06 2017

rickymp
22:26
7247 7c87 600
Reposted fromsfm sfm vialefu lefu
21:32
0433 0364 600

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viadzony dzony
rickymp
00:21
4872 f61f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaikari ikari
rickymp
00:19
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viablurred-dreams blurred-dreams

July 05 2017

23:19
9640 274c

ryuukensu:

Pretty sure this is some sort of astronomical phenomenon 

Reposted fromWeasleyGeek WeasleyGeek vialefu lefu
rickymp
23:18
0886 08c8 600
Reposted fromkaiee kaiee vialefu lefu

July 02 2017

rickymp
09:19
rickymp
09:17
Reposted fromteijakool teijakool vialefu lefu

July 01 2017

23:42
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle vialefu lefu
rickymp
23:40
7606 e82a
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadzony dzony
rickymp
22:39
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viagabunia gabunia
rickymp
22:33
8294 e3a1
Reposted frompapaj papaj vialefu lefu
22:29
6303 58da

princeloki:

queerrussetpotato:

jumpingjacktrash:

dogbirthday:

tastefullyoffensive:

(photo by bowlerhatbear)

go with him

he wants to show you something

he has a side quest for you

this is how people get taken by the fae

Reposted fromflairandsynch flairandsynch vialefu lefu
22:25
1698 da28

blazepress:

Filming a rainbow when suddenly.

Reposted fromdivi divi vialefu lefu
21:58
3732 ae12
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaikari ikari

June 28 2017

rickymp
19:56
just like me :)
Tags: rickymp

June 26 2017

rickymp
11:26
Czyżby miał pan o ludziach wokół siebie aż tak wysokie mniemanie, że zależy panu na tym, co myślą?
— Milan Kundera - "Nieznośna lekkość bytu"
Tags: rickymp
Reposted bymoniapuchaczlyken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl