Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

rickymp
22:36
1265 fac8

godotal:

omgbuglen:

How to use sand to freak people out

Imagine if some guy was tripping and saw the woman, runs up to help her and she just crumbles apart in his hands. That’s gonna take the trip south.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaikari ikari

May 25 2017

14:25
2383 b3d1
Reposted fromfreakish freakish viagabunia gabunia
13:54
6387 95ca
Reposted fromLittleJack LittleJack viagabunia gabunia
13:42
1260 91e5 600
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vialefu lefu
rickymp
13:07
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viadzony dzony
12:47
1826 37fe 600
Reposted fromginryuu ginryuu viadzony dzony
rickymp
12:35
4116 7b70
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viafruneman fruneman
rickymp
12:28
3711 43c4
Reposted fromGIFer GIFer viaikari ikari
rickymp
12:12
5269 d364
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu
rickymp
12:12
9562 8328 600
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
rickymp
11:38
Reposted fromscience science viaikari ikari
rickymp
11:20
1751 02d2 600
Reposted fromSzczurek Szczurek viagabunia gabunia
11:13
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaikari ikari
10:23
9421 638c 600

beejohnlocked:

FUCKING SAVAGE

Reposted fromtaranoire taranoire vialefu lefu
10:23
2601 3787

brunhiddensmusings:

kineticpenguin:

tenthcorner:

supapoopa:

peterfromtexas:

Reenactor throws a spear at a drone

What a time to be alive.

“The medieval warrior, realizing the consequences of his impulsive act, immediately approached the owner of the drone and offered to pay for the damage.

The owner of the drone was so impressed by the brilliant attack that he suggested organizing a competition for bringing down “dragons” with short spears next year.

Drone owners have another year to develop a unique “dragon-like” design for their flying machines.” (x)

I am 100% cooler with this knowing that the spear-thrower realized “oops maybe I shouldn’t have done that” and tried to make it right, and that the guy who the drone belonged to was cool with it

just so everyone knows, this has already been memorialized in a runestone


Sometimes the world isn’t such a bad place.

Reposted frompanrysownik panrysownik vialefu lefu
rickymp
10:21
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialefu lefu
rickymp
10:11
0596 26df 600
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
rickymp
10:11
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viagabunia gabunia
rickymp
10:00
Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
Reposted fromlittlefool littlefool viagabunia gabunia
rickymp
09:57
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl