Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

rickymp
22:55
Jeśli martwisz się o wszystko, to nie martwisz się o siebie. Przez sporą część swojego życia szedłem raźno w tym kierunku. Do tej pory czuję niepokój, gdy na następny dzień mam grubą listę rzeczy do załatwienia. Co mnie uspokaja? Świadomość, że nie stanie się i tak nic strasznego, jeśli większość z tej listy pozostanie niezałatwiona. Że jeśli przejmuję się takimi pierdołami, to znaczy, że nic naprawdę ważnego i trudnego w moim życiu się nie dzieje.
(x)
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Tags: rickymp
Reposted bymoniapuchacz moniapuchacz

January 02 2018

rickymp
22:44
rickymp
21:33
1770 af36 600
Reposted frommeem meem vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
21:19
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
21:18
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
21:08
0820 6ce7
Reposted fromkjuik kjuik vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
21:07
3958 eb48
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
15:32
1509 51c3 600
Reposted fromyannim yannim viaunterland unterland
rickymp
15:24
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
13:25
6312 7669
Reposted fromamatore amatore vianieobecnosc nieobecnosc
13:13
6189 17ab
Reposted fromLittleJack LittleJack vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
12:54

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc

December 21 2017

13:42
4698 5434
Reposted fromLittleJack LittleJack vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
11:42
2491 f662 600
Reposted fromzie zie vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
11:16
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
rickymp
11:12
2371 4ac7
Reposted fromdesinteressement desinteressement vialefu lefu
rickymp
11:12
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
01:53
5222 432e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaunterland unterland

December 19 2017

rickymp
09:32
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viagabunia gabunia
rickymp
09:32
4031 384d 600
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl