Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

rickymp
10:52

July 30 2016

rickymp
17:42
rickymp
17:40
5442 d0e5
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viacrispybones crispybones
rickymp
17:40
3554 410d 600
Reposted fromphotonom photonom viacrispybones crispybones
rickymp
17:36
0874 2cf0
Reposted fromjaskier jaskier viacrispybones crispybones
rickymp
17:36
Doskonała knajpa dla graczy, Hex, Kraków.
Reposted fromniemcu niemcu viacrispybones crispybones
rickymp
17:33
3844 3c96 600
Reposted fromerq erq viafruneman fruneman
rickymp
17:31
8815 4321 600
Reposted frombane88 bane88 viacrispybones crispybones
rickymp
17:07
6698 6a74
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viacrispybones crispybones
rickymp
17:06
rickymp
17:06
6826 37ea 600
95% Polaków to katolicy
Reposted fromjankoza jankoza viacrispybones crispybones
rickymp
16:57
rickymp
16:13
Mianowicie Karolcia, lat siedem, opowiada, że piorun jebnął.

Na dźwięk słowa „jebnął” – jej mama zdrętwieje, myśli, że córcia mogła już w szkole tymi samymi słowami opowiadać tę historię. Zaczyna tłumaczyć, że pewnych sformułowań, słów, nie używa się, ponieważ można je zastąpić innymi.
Karolcia, po namyśle odpowiada:
- Ale na to nie ma innego określenia. Jebnął to jebnął.

Wulgaryzmy dynamizują wypowiedź [...] A czyż jest na świecie jakieś bardziej dynamiczne zjawisko od pioruna? Nie ma.

— Joanna Fligiel na swoim Facebooku, 24.02.16
Reposted from1923 1923 viacrispybones crispybones
16:12
4396 fbaf

bunbijou:

spectrograph:

red hot nickel ball on floral foam.

this is the Artifact of the God Of Decay…. use it wisely

Reposted fromjacquemander jacquemander viafruneman fruneman
rickymp
15:56
6327 520c
rickymp
15:56
9338 8c02
Reposted fromcripple cripple viacurlydreamer curlydreamer
rickymp
15:52
Leon+Matilda and.... ;)
Tags: rickymp
Reposted bypesymistaCaptain-ChaosMerelyGifted
rickymp
15:37
2369 25d5
Reposted fromikhakima ikhakima viablurred-dreams blurred-dreams
rickymp
13:51
rickymp
13:51
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl