Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2016

rickymp
22:26
"Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć."
— Tove Jansson, "Podróż z małym bagażem"
Tags: rickymp

November 24 2016

rickymp
02:16
1847 42f0
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamagat magat

November 17 2016

rickymp
01:43
0209 7c4a 600
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viadzony dzony

November 15 2016

rickymp
00:48
5436 16d8
Reposted frommef2106 mef2106 viadzony dzony
rickymp
00:45

November 09 2016

rickymp
21:47

od tygodnia jestem chora, mój chłop już nie może słuchać, jak kaszlę i kicham, ale pocieszam go, że jutro – no, może pojutrze – będę wreszcie zdrowa. na co on:

– pojutrze to cię wpierdolę do piekarnika, jak Janka Muzykanta, na 3 zdrowaśki.

i nie wiem, co bardziej mnie wkurza:

– to, że jest wulgarny;
– to, że zero współczucia;
– czy to, że nie wie, że do pieca wsadzali Rozalkę, nie Janka.

via: wyrwane z kontekstu

Tags: rickymp
rickymp
21:39

October 30 2016

rickymp
00:21
Wszedłem właśnie do łóżka. 
I doszedłem do wniosku, że czegoś mi brakuje. Brakuje mi Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsercowisko sercowisko viacurlydreamer curlydreamer

October 29 2016

rickymp
19:17
Mam wszystkie przywary innych ludzi, a jednak wszystko to, co oni robią, wydaje mi się niepojęte.
— Emil Cioran
Tags: rickymp

October 25 2016

rickymp
02:16
3225 2f48
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaikari ikari
rickymp
02:16
2938 6afa
Reposted from1923 1923 viaikari ikari

October 24 2016

rickymp
19:01
(The Comedy Wildlife Photography Awards 2016)
Tags: rickymp

October 22 2016

rickymp
00:32
1683 badb 600
Stay flay
Reposted frompiehus piehus viaMissTake MissTake
rickymp
00:19
Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem.(…) Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlythebrave onlythebrave

October 18 2016

rickymp
12:41
rickymp
12:41
3229 e071
Reposted fromliczbapi liczbapi viacrispybones crispybones
rickymp
12:39
2015 - Duda Prezydentem
2016 - Trump Prezydentem
2019 - Mam nadzieję, że mój dystrykt wygra igrzyska śmierci
Reposted fromMatalisman Matalisman viaonlythebrave onlythebrave
rickymp
12:36
rickymp
12:30
3266 6bc9
rickymp
12:28
2350 3f3d 600
Reposted frompiehus piehus viablurred-dreams blurred-dreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl